Léčba inkontinence

LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE

V léčbě ženské stresové inkontinence platí zásada vyčerpání všech nechirurgických (konzervativních) možností před doporučením k chirurgické intervenci. Každá léčba musí být přesně indikována a individuálně upravena.

KONZERVATIVNÍ LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE

1. Rehabilitace svalů pánevního dna
Vypracování soustavy cviků posilujících svaly pánevního dna slouží k rehabilitaci svalstva. V důsledku cvičení se zvyšuje klidový uzavírací tlak v močové trubici a zlepšuje se také koordinace při kontrakcích svalů pánevního dna v průběhu stresových manévrů (kašel, smích, kýchání). Pro efektivitu léčby je velmi důležitá motivace pacientky a její schopnost absolvovat celý program fyzioterapie. K rehabilitačním metodám patří:

Cviky
Doporučuje se cvičit 3x denně po dobu 20 minut. Zlepšení příznaků inkontinence je patrné asi u 75% pacientek.

Vaginální kužely
Jedná se o cvičení svalstva pánevního dna poševně umístěnými předměty, které pacientka nosí. Po určité době, kdy je bez problému v pochvě udrží, jsou měněny za další o větší hmotnosti. Musí se nosit denně po dobu 20 minut. Příznivé výsledky léčby jsou udávány asi v 50% případů.

Elektrostimulace
Jedná se o nepřímou elektrostimulaci nervosvalových struktur pánevního dna pomocí poševně umístěné elektrostimulační sondy. Efekt stimulace je způsoben hlavně kontrakcí příčně pruhovaného svalu. Používá se stimulace po dobu 30 minut denně v průběhu dvaceti až třiceti dnů. Příznivý efekt této metody na redukci symptomů stresové inkontinence se popisuje až v 60%.

Naše pracoviště spolupracujuje se zkušenými fyzioterapeuty, vzdělanými v problematice inkontinence a pacientkám jejich pracoviště doporučujeme. Kontakt: rehabilitace@gy-nek.cz, telefon: 266 310 087

2. Medikamentózní léčba
V konzervativní farmakologické terapii stresové inkontinence lze použít léky, které zvyšují uzavírací tlak močové trubice. Nejčastěji se používají poševně podávané estrogeny. Ověřování působení estrogenů je předmětem mnoha studií, ale dosud se nedaří podat zcela jednoznačné a přesvědčivé důkazy.

3. Pesary
Vaginální pesary mají odstranit stresovou inkontinenci tím, že upravují porušené anatomické poměry. K dispozici je řada nových pesarů různých velikostí, které jsou vyrobeny z rozmanitých materiálů. Mechanizmus účinku je velmi podobný principům chirurgické terapie stresové močové inkontinence. Pesary se v současnosti používají často jen jako provizorium před plánovanou operací. Dlouhodobé použití bývá doporučováno jen u těch žen, kdy není operační léčba možná anebo je samotnou pacientkou odmítána.

CHIRURGICKÁ LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE

Revoluční změna v chirurgické léčbě ženské stresové inkontinence byla zaznamenána v roce 1996, kdy byla prezentována ambulantní chirurgická léčba stresové inkontinence pomocí polypropylenové pásky uložené volně pod močovou trubicí, nazvaná TVT („tension-free vaginal tape“). V současnosti je tato metoda prováděna v mnoha alternativách, z nichž nejčastější variantou je metoda TOT – transobturátorová páska. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna v rámci krátkodobé hospitalizace. Naše pracoviště nabízí možnost nadstandardního ambulantního provedení operace s následným domácím sledováním. Operaci provádíme v krátkodobé celkové anestezii.

Úspěšnost operace pomocí volně uložené pásky pod uretrou dosahuje 90 až 95%.

Někdy jako alternativu  léčby volíme  kolposuspenzi podle Burche. Je tomu tak v případech současné operace na děloze nebo vaječnících. Úspěšnost této operace dosahuje až 90%. Kolposuspenze podle Burche se provádí v celkové anestesii z břišního přístupu.

 

LÉČBA HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Hlavní metodu volby léčby hyperaktivního močového měchýře představuje medikamentózní terapie, ale individuálně lze využít i některé pomocné léčebné metody, které zvyšují pravděpodobnost vyléčení a jsou vyjmenovány v následujících odstavcích.

1. Modifikace životního stylu

Styl života má na vznik hyperaktivního močového měchýře poměrně veliký vliv. Omezení příjmu tekutin nebo naopak jejich nadměrný přísun, či nadužívání močopudných tekutin – kávy může ovlivnit symptomy hyperaktivního močového měchýře. Také špatné návyky při močení, preventivní močení atp. vedou k rozvoji symptomů, které mohou změnit kvalitu života ženy. Zvýšená pozornost životnímu stylu, problémům a návykům, týkajících se močení je tedy základním léčebným kamenem  s  cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku léčby v kvalitě života ženy.

2. Trénink močového měchýře
Metoda je založená na přesném stanovení intervalů močení s jejich postupným prodlužováním. Ke každému prodloužení intervalu dojde až po dostatečném zvládnutí předchozího kratšího intervalu.

3. Medikamentózní léčba
Cílem léčby není jen snížení nadměrné aktivity svaloviny močového měchýře, ale hlavně zvýšení jeho celkové kapacity, a to včetně zvětšení jeho objemu při prvním nucení na močení. Používají se zejména látky s antimuskarinovým účinkem a spasmolytika s přímým muskulotropním efektem. Limitujícím faktorem konzervativní terapie urgentní inkontinence pomocí léků obou výše uvedených skupin jsou jejich vedlejší účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky přitom patří suchost sliznic, zácpa a poruchy zaostřování zraku. Estrogeny jsou doplňkovou terapií vhodnou u všech inkontinentních žen po přechodu.