Infekce dolních cest močových

Infekce dolních močových cest (močového měchýře a močové trubice) jsou jedním z nejčastějších bakteriálních onemocnění v populaci dospělých žen. Vysoký výskyt uroinfekcí (sporadických i recidivujících) u žen se významně podílí na snížení kvality života. Prevalence infekce dolních močových cest má vzestupný charakter v závislosti na zvyšujícím se věku. Výjimku tvoří skupina mladých žen v období po započetí sexuálního života. Močové infekce postihují v 80-90% ženy (pouze v 10-20% muže).

Nejčastější rizikové faktory vzniku ženské sporadické infekce dolních močových cest představují: anatomicky krátká močová trubice, kontaminace dolní třetiny močové trubice bakteriemi z genitálu či trávícího traktu, masáž bakterií do močového měchýře při pohlavním styku nebo neúplné vyprazdňování měchýře při poklesu dělohy nebo poševních stěn. Hlavní rizikový faktor vzniku uroinfekce ovšem představuje osídlení pochvy a hráze bakteriemi, jejichž vzestup do měchýře je podmíněn zejména vysokou přilnavostí ke sliznici močové trubice a pochvy. Až u 75% žen s anamnézou recidiv vzniká opakovaná močová infekce již za 24 hodin po pohlavním styku.

Mezi rizikové faktory vzniku zejména opakovaných močových infekcí dolních močových cest patří: období po přechodu a stáří, frekvence pohlavního styku, používání lokální spermicidní antikoncepce, nový sexuální partner v posledním roce, první močová infekce před 15. rokem života. Mezi potenciální faktory mohou patřit rovněž nesprávné pre- a postkoitální návyky s močením, frekvence močení, způsob otírání nebo poševní výplachy.